Hướng dẫn: Kết nối blog với máy tìm kiếm qua Google Search Console

Cách kết nối Google Search Console để đưa bài viết trên web của bạn lên máy tìm kiếm Google


1/ Bạn vào máy tìm kiếm Google, gõ từ khóa site:Yourweb, ví dụ như trang của tôi là thongchanh.htm.wiki, thì tôi gõ là: site:thongchanh.htm.wiki
Đây là cách tra cứu xem có bao nhiêu đường link trên web của bạn được vào máy tìm kiếm. Và ở đây, thường có 1 đường link hỏi bạn rằng bạn có phải là admin của trang web đó không? Và gợi ý bạn hãy dùng Google Search Console để đưa đường link trên web của bạn vào máy tìm kiếm Google. Và bạn nên truy cập vào đường link này.
2/ Nếu trang web của bạn đã được kết nối, bạn có thể kiểm tra sức khỏe của từng đường link, có thể submit bài mới vào máy tìm kiếm một cách thủ công nhanh chóng.
3/ Nếu trang web của bạn chưa được kết nối, hãy khai báo thông tin tên miền, nhận mã kết nối, gắn mã kết nối đó vào trang web của bạn (bằng cách dán mã kết nối vào admin, mục cấu hình, All-header).
Sau khi kết nối thành công, bạn nên submit đường dẫn site map của bạn. Nó sẽ là sitemap.xml.
4/ Thêm nữa, để tăng độ tin cậy, trên chỗ tạo mã cho file robots.txt, hệ thống đã để sẵn đường link sitemap cho bạn.

Hình slide này, là mô phỏng bước 3, kết nối trang web của bạn với máy tìm kiếm qua Google Search Console.

ĐƯA NỘI DUNG 1 BÀI VIẾT TỪ TRANG WEB CỦA BẠN LÊN MÁY TÌM KIẾM GOOGLE
  1. Để thực hiện, trang web của bạn phải kết nối thành công với Google Search Console
  2. Chọn "URL inspection" (nằm ở cột bên trái)
  3. Nhập đường link (copy & paste) địa chỉ trang web, xong chọn: "TEST LIVE URL"
  4. Bạn sẽ nhận được thông báo kết quả: " URL is available to Google "
  5. Bấm "REQUEST INDEXING" để hoàn tất, và hy vọng nó sẽ hiển thị trên máy tìm kiếm sớm thôi.